Změny v úplatě ve šk. roce 2021/22 platné od září 2021

Vážení rodiče,

prosíme, abyste si  upravili trvalé příkazy na svých účtech tak, aby platby v novém školním roce 2021/22 odcházely včas a ve správné výši.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


STRAVNÉ  -  změna


Pro děti ve věku do 6 let

Přesnídávka, oběd, svačina (celodenní docházka):800 Kč


Pro děti ve věku 7 let ( OŠD )

Přesnídávka, oběd, svačina  (celodenní docházka): 930 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------


ŠKOLNÉ - úplata za předškolní vzdělávání  - změna


  •  od  1. 9. 2021 se zvyšuje na částku          492,- Kč
  • viz  Směrnice - úplata za předškolní vzdělávání E - 10 / 2021


"PŘEDŠKOLÁCI", kteří mají povinnou předškolní docházku, jsou od platby školného osvobozeni (platí pouze zálohu na stravné).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Příklad nové platby:

školné 492,- + stravné  800 Kč-  =   1.292,- Kč


Částku je nutné zasílat na každý měsíc včas a v přesné výši !

Vždy platím předem. Na září už v srpnu, na říjen v září, atd.Děkujeme za spolupráci© 2011 MŠ Most - OP Albrechtická 414 všechna práva vyhrazena