Zápisy 2021/22 - ROZHODNUTÍ

Žádáme všechny zákonné zástupce, aby si převzali  osobně

 

ROZHODNUTÍ - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ,

 

v pondělí 31. 5. 2021

od 8, 00 do 15, 30 hodin.

 

Nutnost předložení průkazu totožnosti

- k převzetí rozhodnutí se dostaví zákonný zástupce, který podával žádost o zápis dítěte (v žádosti jste si určili, který zákonný zástupce bude vyřizovat záležitosti spojené s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání)

- v případě jakýchkoli problémů s převzetím rozhodnutí kontaktujte včas MŠ - přímo odloučené pracoviště: 731 163 866

nebo vedení MŠ Lidická, kontakt: 604 218 117

 

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.


© 2011 MŠ Most - OP Albrechtická 414 všechna práva vyhrazena