Projekt SYGR v MŠ

 

Název školy příjemce

Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace.

Sídlo: Lidická 44, 43401 Most

IČO: 72742364

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0001863

Název projektu

SYGR - systematická podpora gramotnosti pedagogů MŠ

Celkové způsobilé výdaje. Rozpočet projektu je na částku:

3 091 212,00 Kč.

 

Operační program Výzkum, vývoja vzdělávání.

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Datum zahájení projektu předpokládané: 01. 09. 2016

Skutečné zahájení projektu:  11. 2016

Datum předpokládaného ukončení: 31. 10. 2018

Doba trvání: 26 měsíců

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci a pedagogové škol a školských zařízení. (MŠ).

Aktivity projektu:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ.

I/2.1Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

  • Aktivitu plánujeme na školní rok 2017/ 2018

I/2.3a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářskápregramotnost.

  • Aktivitu plánujeme na školní rok 2016/ 2017.(Leden a březen 2017)

I/2.3b Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematickápregramotnost.

  • Aktivitu plánujeme na školní rok 2016/ 2017. (Leden 17 a březen 17)

I/2.4Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin.

  • Aktivitu plánujeme na školní rok 2016/ 2017. (Únor 2017 - 3 setkání)

 

 

 

 

I/2.6Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) ve spolupráci s MŠ v Chomutově.

  • Aktivitu plánujeme na školní rok 2016/ 2017. Leden - červen 2017.

 

I/3.3Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

  • Aktivitu plánujeme na školní rok 2017/ 2018

 

 

 


© 2011 MŠ Most - OP Albrechtická 414 všechna práva vyhrazena