Kam směřovat otázky na téma ALERGENY

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Odvolání na legislativu:

EU - 200/13 do 13.12.2014  a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR - vyhláška 113/2005 Sb O způsobu označování potravin a tabákových výrobků § 8 odst. 10.

 Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví.

Je tedy požadováno,aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje článek 44 odst.1a) nařízení 1169/ 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář k zmíněnému ustanovení naleznete naleznete v bodech 2.5.1. až 2.5.3. dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed legislation en.htm 

Označování pokrmů spadá do gesce ministerstva zdravotnictví

 

- přehled o alergenech naleznete v odkazech Jídelníček jako samostatný dokument alergeny

© 2011 MŠ Most - OP Albrechtická 414 všechna práva vyhrazena