Čestné prohlášení k vytisknutí

Čestné prohlášení

Já níže podepsaný/á 


Jméno a příjmení (zákonný zástupce dítěte): ......................................................................................


Narozen/a:             .....................................................................................................................................

 

 

Prohlašuji

-          za svou osobu,

-          za své dítě, které navštěvuje MŠ, pro které předkládám toto čestné prohlášení,

-          a za osoby, které pověřím předáním a převzetím tohoto dítěte, že:


  • není mi známo, že by některá zvýše uvedených osob měla aktuálně Covid-19 či jiné přenosné onemocnění,


  • není mi známo, že by některá zvýše uvedených osob přišela do kontaktu sosobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a nebyla tak ztohoto důvodu na některou zvýše uvedených osob uvalena karanténa,


  • některá zvýše uvedených osob vposledních třech týdnech netrpěla a netrpí zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitu celkové slabosti či bolesti svalových skupin nebo více kloubů,


  • během minulých tří týdnů některá zvýše uvedených osob nepobývala  v zahraničí.

  • některá z výše uvedených osob nemá nařízenou karanténu, samoizolaci, či jiné opatření z důvodu pobytu v zahraničí.

Jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření

nakažlivé choroby.

 V...................................dne.................................       podepsán/a......................................................© 2011 MŠ Most - OP Albrechtická 414 všechna práva vyhrazena