O školce

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Velikost školy ( kapacita, počet tříd, počet pracovníků )

 

Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí, zpravidla s homogenním uspořádáním.

1.      třída „Červená“ je zpravidla  pro děti 3 – 4 leté a mladší 3 let

2.      třída „Žlutá        je zpravidla pro děti 4 – 5 leté

3.      třída „Zelená“   je zpravidla pro děti 5 – 7 leté

Mateřská škola má 10 zaměstnanců. Z toho 6 pedagogických a 4 nepedagogické ( 1 školnici, 1 uklizečku, 1 hlavní kuchařku a 1 pomocnou kuchařku ).

 

Historie

 

Naše mateřská škola byla uvedena do provozu v roce 1961.

Od 1. ledna 2003 byla začleněna do nově vzniklé příspěvkové organizace Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace, jako jedno z patnácti odloučených pracovišť.

 

Lokalita školy, charakter a specifika budovy

 

Mateřská škola leží na okraji města v klidné lokalitě. V těsné blízkosti je les, kde tráví naše děti pobyt venku v opravdové přírodě. Les nám nabízí nejen krásné vycházky, ale i velké množství prožitků a zkušeností. Příroda je pro děti nevyčerpatelným zdrojem pro objevy, poznání a vzdělávání.

Objekt je obklopen prostornou zahradou s dostatkem zeleně a hracích prvků podporující pohybové, výtvarné a pracovní činnosti dětí. Vyhledává zde zahnízdění ptactvo, objevují  se zde i zaječí rodinky a veverky. Součástí zahrady je i zahradní domek pro úschovu hraček a nářadí. Zahradu využíváme celoročně pro rozmanité aktivity dětí a je dobrým zázemím pro tradiční společné akce s rodiči.

Mateřská škola je jednopatrová. V přízemí se nachází 1. a 2. třída včetně šaten a sociálního zařízení, šatna 3. třídy, šatna zaměstnanců včetně sociálního zařízení, tělocvična,  lehárna, metodický kabinet a knihovna.

V 1. poschodí se nachází 3. třída včetně sociálního zařízení, lehárna, kancelář vedoucí školy, logopedický koutek, koutek pro polytechnické činnosti, koutek pro pedagogy, mandl, sociální zařízení pro zaměstnance.

Nábytek je pořizován v souladu se zákonnými normami odpovídajícími dětem předškolního věku. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Hračky jsou uspořádány tak, aby byly dětem snadno dostupné a uložené tak, aby se děti dobře orientovaly. Každá třída má dostatečný výběr hraček pro všechny věkové skupiny dětí.

Vybavení školy se průběžně obnovuje a doplňuje. Prostředí je čisté a estetické.

Součástí MŠ je školní kuchyň. Kuchyň je umístěna v suterénu budovy, nachází se zde kancelář vedoucí kuchařky, zázemí pro správní zaměstnance včetně sociálního zařízení, prádelna, sklad potravin, sklad čistících prostředků, výměníková stanice a kryt.

Potřebné nádobí i jídlo je vyváženo do přízemí a do I. poschodí výtahem.

© 2011 MŠ Most - OP U cáchovný 273 všechna práva vyhrazena