Vstup třetích osob do prostor školy

Vstup třetích osob do prostor školy

Krizovým opatřením je omezen vstup třetích osob do prostor školy tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Nezbytně nutný případ jednotlivě posuzuje ředitel školy.

Ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy. Organizaci vstupu třetích osob (schválenou ředitelkou školy) zajišťuje vedoucí pracovník školy s ohledem na prostorové a materiální podmínky jednotlivých škol.Bc. Milada Kmínková

v.r.


© 2011 MŠ Most - OP Marie Pujmanové 2535 všechna práva vyhrazena