Platby na š. r. 2022 / 2023, od 1. 9. 2022

Vážení rodiče,

pro školní rok 2022/2023 jsou stanoveny k úhradě tyto částky:

Platné od 1. 9. 2022 

Školné ( úplata za předškolní vzdělávání)

Děti,  zpravidla od 3 do 5 let

528,- Kč.

                                  

PŘEDŠKOLÁCI

( děti, které dovrší do 31. 8. 2022 věku 5 let), s povinnou předškolní docházkou,

                                    úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

 

Platbu úplaty za předškolní vzdělávání u předškoláků

 je NUTNÉ z TP  ZRUŠIT k 1. 9. 2022.


Školné se hradí i v době prázdnin, a to i v případě, že nevyužijete možnost docházky do MŠ. 


Stravné:

1000,- Kč platí děti 3 - 6leté 

1100,- Kč platí děti s odkladem školní docházky

Platby je nutné nastavit tak, aby vždy 1. den v měsíci byly na účtu školy

 např. (25. srpna na září, 25. září na říjen ...) 


Ideálním způsobem plateb je nastavení trvalých příkazů, je nutné posílat přesné částky bez zaokrouhlení. Je možné sloučit obě platby a posílat 1528,- Kč.

Při platbách vždy uveďte variabilní symbol dítěte a účel platby (stravné, nebo školné + stravné).


                                            Děkujeme za spolupráci.


© 2011 MŠ Most - OP Marie Pujmanové 2535 všechna práva vyhrazena