EVALUAČNÍ DOTAZNÍK PRO RODIČE

Dotazník pro rodiče

2. mateřská škola, Most, příspěvková organizace.

Lidická 44/4, Most 43401

6/2022

 

Dotazník pro rodiče je anonymní, pokud bude chtít uvést své jméno i odloučené pracoviště budeme také rádi.

 

Ráda bych poznala pohled na kvalitu výchovně vzdělávací práce i od Vás, ze strany rodičovské veřejnosti.

Rovněž se ráda potěším, pokud chcete něco, či někoho pochválit a vyzdvihnout.

Rovněž se budeme zabývat Vašimi návrhy na spolupráci, návrhy ke zlepšení podmínek vzdělávání Vašich dětí.

Vzhledem k zajištění plné objektivnosti sběru dat můžete dotazník zaslat e - mailem k rukám ředitelky školy, vydrova@msmost.cz, NEJLÉPE DO 31.7.2022.

Dotazník je přístupný na webových stránkách MŠ Lidická ke stažení.

Rovněž bude na MŠ k dispozici v tištěné podobě, prosím zalepit do obálky a vhodit do schránky k tomu určené na MŠ, či můžete přímo do schránky 2. MŠ, jež je u brány, adresa: Lidická 44/4, 43401 Most.

Schránka bude nově umístěna na bráně, či plotě každé MŠ s názvem SCHRÁNKA DŮVĚRY.

Velmi děkuji za spolupráci a přeji krásné a pohodové prázdniny

 

Monika Vydrová Krovová

ředitelka 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace.  

 

Dotazník si můžete vyzvednout také v tištěné podobě, ve vstupní hale naší MŠ.

Děkujeme za spolupráci.

 

© 2011 MŠ Most - OP Marie Pujmanové 2535 všechna práva vyhrazena