Výše plateb pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

prosíme, abyste si k 1. 9. 2020 upravili platby na svých účtech, aby na září 2020 odešly ve správné výši.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRAVNÉ ( změna již od 1. 4. 2020 ) 

 

Pro děti ve věku do 6 let

Přesnídávka, oběd: 610,- Kč

Přesnídávka, oběd, svačina: 780,- Kč

 

Pro děti ve věku 7 let ( OŠD )

Přesnídávka, oběd: 650,- Kč

Přesnídávka, oběd, svačina: 840,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÉ - úplata za předškolní vzdělávání ( změna od 1. 9. 2020 ) : 423,- Kč

( předškoláci, kteří mají povinnou školní docházku, jsou od platby osvobozeni ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Děkujeme za pochopení

© 2011 MŠ Most - OP Jana Křížě 847 všechna práva vyhrazena
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj