ZÁPIS do MŠ na školní rok 2021 / 2022 - INFORMACE

Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, uskuteční se pouze formální část, bez motivační části.

 

 

 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
 • pro zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 mají zákonní zástupci možnost přihlásit se k zápisu elektronickou cestou – prostřednictvím webové aplikace Zápisy Online
 • odkaz k přihlášení na aplikaci:

Zapsat dítě online:

Zápisy Online

kliknutím na odkaz na online přihlášku (na konkrétní vámi vybrané odloučené pracoviště)

se zákonný zástupce dostane do aplikace, kde se zaregistruje, což je první krok zápisu

Odloučené pracoviště Odkazy na on-line přihlášku
Albrechtická 414/1  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5125
 
Albrechtická 503/22  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5126
 
Bělehradská 532/38  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5127
 
Borovského 1145/6 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5128
 
Dvořáka 2429/16 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5129
 
Erbena 587  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5130
 
Fibicha 2822/45 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5131
 
Kmocha 1820/1 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5132
 
Komořanská 799/26  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5133
 
Kříže 847/23 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5134
 
Malíka 974/14 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5135
 
Nezvala 2648/39 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5136
 
Lidická 44/4 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5137
 
Pujmanové 2535/7  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5138
 
U Cáchovny 2738/1  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5139
 
Husitská 1683/2  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5140

 

 • kliknutím na odkaz Zápisy Online na webových stránkách MŠ se zákonný zástupce dostane do aplikace, kde se zaregistruje na vybrané odloučené pracoviště MŠ, což je první krok zápisu
 • na webových stránkách města je možné nalézt interaktivní mapu spádových obvodů mateřských škol, https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=msPo kliknutí do mapy, v níž zákonní zástupci mohou zjistit příslušnou spádovou mateřskou školu, se zobrazí odkaz na „PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU“.
 • přihláška k zápisu bude přístupná v době od 2.5. od 8 hod. do 16.5.2021 do 23:59 hod.
 • ve formuláři přihlášky k zápisu je potřeba vyplnit osobní údaje dítěte a zákonného zástupce
 • dalším krokem je potvrzení odeslání žádosti, jehož součástí je i souhlas se zpracováním osobních údajů
 • úspěšné odeslání žádosti v aplikaci bude zákonnému zástupci potvrzeno e-mailovou zprávou obsahující instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče o přijetí
 • pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost vytištění dokumentů z www.msmost.cz , budou všechny dokumenty potřebné k zápisu dítěte do MŠ (společně s manuálem) připraveny v obálkách, v bezkontaktním boxu u každého odloučeného pracoviště

 

 

 

Vytiskněte si formuláře k zápisu:

Přílohy povinné:

 • Kopie rodného listu dítěte

Přílohy nepovinné:

 • Kopie doporučení PPP, SPC (pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení)
 • Kopie o zdravotním stavu dítěte (v případě, že má dítě oslabení v některé oblasti nebo přiznané podpůrné opatření třetího až pátého stupně)

 

Vše je nutné čitelně vyplnit TISKACÍM PÍSMEM.

Řádně si, prosím, vše přečtěte a vyplňte. Každý chybějící údaj (datum, podpis….) vám budeme vracet k opravě.

 

 

 

Vyplněné dokumenty je možné doručit prostřednictvím:

 

1. Datové schránky školy – ID:  xrdku5p

 

2. E-mailem na konkrétní požadované odloučené pracoviště pouze s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat prostý e-mail)

 

Odloučené pracoviště -Most

e-mail

tel. číslo

Albrechtická 503/22

albrechticka@msmost.cz 

737 563 273

Bělehradská  532/ 38

belehradska@msmost.cz 

739 756 331

K. H. Borovského  1145/6

borovskeho@msmost.cz

603 919 215

Antonína Dvořáka 2429/16

dvoraka@msmost.cz

721 250 061

K. J. Erbena 587

erbena@msmost.cz

739 767 152

Zdeňka Fibicha  2822/45

fibicha@msmost.cz

777 598 025

Františka Kmocha 1820/ 1

kmocha@msmost.cz

739 901 887

Komořanská 799/26

komoranska@msmost.cz

739 768 359

Jana Kříže 847/23

krize@msmost.cz

739 900 876

Lidická  44/4

petrakova@msmost.cz

739 756 229

Františka Malíka  974//14

malika@msmost.cz

732 217 470

Vítězslava Nezvala 2648/ 39

nezvala@msmost.cz

732 255 101

Marie Pujmanové 2535/7

pujmanove@msmost.cz

605 309 946

U Cáchovny 2738/1

ucachovny@msmost.cz

732 621 872

Albrechtická 414/1

novaalbrechticka@msmost.cz

606 971 450 

Husitská  1683

husitska@msmost.cz

704 612 908

 

3. Poštou na adresu:

Mateřská škola Most, Lidická 44, příspěvková organizace

Lidická 44, 434 01 Most

 

4. Bezkontaktní předání

Bezkontaktní předání do schránky na požadované odloučené pracoviště ve dnech 4. 5. (13:00 – 17:00) a 5. 5. 2021 (13:00 – 16:00)  vše vložit do obálky, zalepit, nadepsat „ZÁPIS DO MŠ“ vhodit do označené schránky.  Po vhození prosíme o využití zvonku s oznámením přes dveřní mikrofon, že byla obálka dána do schránky. Důvodem je okamžité bezkontaktní převzetí obálky.

 

Očkování:

Dítě před přijetím k předškolnímu vzdělávání musí být očkováno v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném znění ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemá potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Očkování nemusí dokládat děti s povinnou předškolní docházkou.

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena