Žádost o daňový odečet
Především pro ty, kteří nemohou přijít osobně (nemoc, karanténa, opatrnost). Odeslání emailem je možné na email vedoucí OP a ta následně odešle H. Brožové (i přímo na H. Brožovou). Ředitelka školy následně vypracované odečty digitálně podepíše a přepošle na emal rodičům.
© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena