Začlenění ukrajinských dětí do předškolního vzdělávání

Začlenění ukrajinských dětí do předškolního vzdělávání

ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE – podle právního stavu ke dni 21. března 2022

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ
В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ–

 відповідно до правового статусу станом на 21, березня 2022


1)  Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole
a je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let, poslední rok před nástupem do základní školy je v ČR povinný.

Není nezbytně nutné řešit předškolní vzdělávání ihned, pokud se rozhodnete dítě do mateřské školy zapsat, je to vaše právo, a můžete tak učinit kdykoliv. Platí však, že určitá mateřská škola nemusí mít pro přijetí dítěte nyní (tedy v průběhu školního roku) volné místo a můžete být tedy odmítnuti. V takovém případě bude situaci řešit zřizovatel nebo krajský úřad a určí jinou školu, která pro dítě místo bude mít.

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019
s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/23 v době od
1. června 2022 do 15. července 2022. Konkrétní termín zápisu v tomto období stanoví mateřská škola. Pokud je Vaše dítě narozeno od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude pro něj ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, a je tedy každopádně třeba jej zapsat v daném termínu do mateřské školy, pokud nenastoupí dříve.

Mateřskou školu volíte zpravidla podle místa pobytu. Pokud si nevíte rady, obraťte se na obecní úřad, v Praze na úřad městské části. S žádostí o přijetí vám pomůže konkrétní mateřská škola, která má k dispozici také žádost v ukrajinském jazyce. Musíte předložit svůj doklad totožnosti a doklad o totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument). Nutné je také předložit potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte (s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání).

V mateřské škole se hradí úplata za vzdělávání a školní stravování. Úplata za vzdělávání se netýká povinného předškolního vzdělávání.

 

 

 

1)  ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Дошкільна освіта проходить в дитячому садку і призначена для дітей, як правило, від 3 до 6 років, останній рік перед вступом до початкової школи в ЧР є обов'язковим.

Не обов'язково відразу вирішувати дошкільну освіту, але якщо Ви вирішили записати дитину в дитячий садок, це Ваше право, і Ви можете зробити це в будь-який час. Однак у певному дитячому садку зараз може не бути вільного місця (тобто протягом навчального року) і тому Вам можуть відмовити. В цьому випадку ситуацією займеться засновник або крайова адміністрація, яка призначить Вам  іншу школу, в якій буде місце для дитини.

Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 31.8.2019 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено в період з 1 червня 2022 р. по 15 липня 2022 р. Конкретний термін зарахування в цей період встановлюється дитячим садком. Якщо Ваша дитина народилася з 1. 9. 201 р. по 31. 8. 2017 р., то для неї в навчальному році 2022/2023 дошкільна освіта буде обов'язковою, і тому, в будь-якому випадку, необхідно записати дитину в дитячий садок на зазначену дату, якщо це не відбудеться раніше.

Як правило, Ви вибираєте дитячий садок відповідно до Вашого місця проживання. Якщо Ви не знаєте як на то, будь ласка, зв'яжіться з муніципальним офісом, а в Празі з муніципалітетом міського району. Із заявою про прийом Вам допоможе конкретний дитячий садок, в якому також є заява українською мовою. Ви повинні пред'явити свій документ, що засвідчує особу, і документ, що засвідчує особу дитини (можна використовувати візу або інший документ). Також необхідно пред'явити довідку від дитячого лікаря в ЧР про вакцинацію дитини (за винятком дітей, які отримують обов'язкову дошкільну освіту).

В дитячому садку оплачується навчання і шкільне харчування. Плата за навчання не поширюється на обов'язкову дошкільну освіту.

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena