Výběrové řízení: Na pozici učitel/učitelka 2. mateřské školy

2. mateřská škola, Most, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení:

 

Na pozici učitel/učitelka 2. mateřské školy , Most, příspěvkové organizace.

Nástup od 1. 9. 2022, možné i dříve.

Požadujeme vzdělání pedagogického směru. Předpoklady pro výkon činnosti učitele/učitelky mateřské školy dle zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících v platném znění).

Svoje životopisy a nabídky, případně portfolio zasílejte na e-mail vydrova@msmost.cz.

Žádosti zasílejte do 13. 6. 2022 do 11.00 hodin na uvedenou e-mailovou adresu.

Nezapomeňte uvést, že dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

14. 06. 2022 budou vyrozuměni uchazeči.

Vyhovující uchazeči budou pozváni na daný časový termín telefonicky, e-mailem.  Osobní pohovor se uskuteční dne: 15. 06. 2022.

V časovém rozmezí 7.00 hodin – 16.00 hodin.

Platové zařazení dle platného zákona o pedagogických pracovnících. Jedná se o celý úvazek.

·         občanská a morální bezúhonnost

·         zdravotní způsobilost

·         znalost českého jazyka

·         znalost práce na PC

·         kultivovaný projev, zvnitřnění pedagogických zásad  

·         znalost závazného dokumentu RVP PV, základní legislativy

S sebou na pohovor přineste své portfolio, doklady prokazující odbornou kvalifikovanost, bezúhonnost.

 

2.) Výběrové řízení na pozici vedoucí odloučeného pracoviště - 2.mateřské školy Most, příspěvkové organizace, Lidická 44/4, Most 43401.

Požadavky na vzdělání:

- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti učitele mateřské školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  1. a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, nebo
  2. b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, nebo
  3. c) vyšší odborné vzdělání získané ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, nebo
  4. d) střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,

- praxe minimálně 3 roky jako učitel v mateřské škole, delší praxe je výhodou

- alespoň minimální znalost problematiky řízení školství a školských předpisů

- organizační a řídicí schopnosti

- občanská a morální bezúhonnost

- způsobilost k právním úkonům

- zdravotní způsobilost

- znalost českého jazyka

- znalost práce na PC

·         kultivovaný projev, zvnitřnění pedagogických zásad  

S sebou na pohovor přineste své portfolio, doklady prokazující odbornou kvalifikovanost, bezúhonnost. Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo vedoucího odloučeného pracoviště v rozmezí 1.8. 2022 a 1.9. 2022

Platové zařazení: v souladu s příslušnými platovými předpisy

 Uchazeči o tuto pracovní pozici zašlou svůj životopis na email školy: vydrova@msmost.cz do 13. 06. 2022, 11. 00 hodin.

14. 06. 2022 budou vyrozuměni uchazeči.

Nezapomeňte uvést, že dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Vyhovující uchazeči budou pozváni na daný časový termín telefonicky, e-mailem.  Osobní pohovor se uskuteční dne: 15. 06. 2022. Bude rozdělen na část teoretickou a praktickou, rovněž práce na PC.

V časovém rozmezí 7.00 hodin – 16.00 hodin.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku 2. mateřské školy: 731 163 866.

Těšíme se na Vás

Monika Vydrová Krovová

ředitelka 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace

 

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena