Úplata za předškolní vzdělávání - duben 2021

V mateřských školách děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ povinně poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí.                    

V případě mladších dětí stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i kdyby MŠ dobrovolně těmto mladším dětem poskytovala vzdělávání distančním způsobem.

 

 

Konkrétní výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy takto: 

DUBEN 2021 = budou platit pouze děti IZS (rodiče vybraných profesí), které od  12. 4. 2021 chodí do MŠ a to v plné výši 423,- Kč (jelikož nebylo zavřeno v dubnu více jak 5 dní).

Povinní předškoláci neplatí nic.

Všechny ostatní děti, které kvůli vládním opatřením chodit do MŠ nemohou, neplatí žádné školné za duben.

 

 

Bc. Milada Kmínková

v.r.

 

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena