ROZHODNUTÍ - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Žádáme všechny zákonné zástupce, aby si převzali  osobně

 

ROZHODNUTÍ - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ,


v pondělí 31. 5. 2021

od 8, 00 do 15, 30 hodin.

 

Nutnost předložení průkazu totožnosti

- k převzetí rozhodnutí se dostaví zákonný zástupce, který podával žádost o zápis dítěte (v žádosti jste si určili, který zákonný zástupce bude vyřizovat záležitosti spojené s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání)

- v případě jakýchkoli problémů s převzetím rozhodnutí kontaktujte včas MŠ – přímo odloučené pracoviště č. t.              nebo vedení MŠ Lidická č.t. 604218117

 

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena