PRŮBĚH ZÁPISU

 PRŮBĚH ZÁPISU :

dne 25.4.2022 až  do  dne 16.5.2022

V tyto dny je možnost podat elektronicky Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou vyplníte pomocí aplikace Zápisy Online.

 

Pouze ode dne  25.4. 2022 od 6,00 hodin do dne 3.5.2022 do 12,00 hodin je možné si zároveň s podáním elektronické Žádosti rezervovat den a čas pro osobní přítomnost k zápisu v mateřské škole .

dne 3.5.2022 od 13,00 do 17,00 hodin a

dne 4.5.2022 od 13,00 do 16,00 hodin

Osobní přítomnost dítěte a zákonných zástupců u zápisu ve vybraném odloučeném pracovišti 2.  mateřské školy.

dne 17.5.2022

Do dne 17.5.2022 je nutné doručit do mateřské školy Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Tento formulář je ke stažení. Můžete již přijít k zápisu s tímto formulářem.

dne 30.5.2022

Osobní předání Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno dne 30.5.2022 zveřejněním seznamu přijatých dětí.  Seznam přijatých dětí  (děti nebudou uvedeny pod svým jménem, ale pod přiděleným registračním číslem)  bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a vyvěšen na hlavním vchodu  budovy  MŠ nejméně po dobu 15ti dnů. 

Zákonný zástupce si může v mateřské škole, daném odloučeném pracovišti 2. mateřské školy vyzvednout písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte osobně dne 30.5.2022 od 8,00 hodin do 16,00 hodin, automaticky se však toto rozhodnutí zákonným zástupcům nedoručuje.

Jiný termín předání Rozhodnutí lze domluvit osobně s ředitelkou školy, či pověřenou vedoucí odloučeného pracoviště 2. mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy budou vydávána zákonnému zástupci osobně v písemné podobě dne:  30.5.2022 od 6,00 hodin do 16,00 hodin v mateřské škole.  Jiný termín předání Rozhodnutí lze domluvit osobně s ředitelkou školy, či pověřenou vedoucí odloučeného pracoviště 2. mateřské školy.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal.        

Už se na vás moc těšíme Monika Vydrová Krovová, ředitelka  a kolektiv 2.mateřské školy, Most

 

 

 

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena