Projekt SYGR 3
Projekt SYGR 3

Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace je zapojena do realizace projektu: ŠABLONY III. od 9/2020.

Projekt SYGR 3 je spolufinancován Evropskou unií. reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018393.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání profesním rozvojem pedagogického sboru
© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena