INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU OD 1. 9. 2020

Zahájení školního roku 1. 9. 2020

Vzhledem k vývoji epidemie COVID - 19 byla přijata následující opatření:

 

1.    Předávání a vydávání dětí bude probíhat ve vnitřních prostorách mateřské školy (šatnách) – zákonný zástupce po převléknutí a předání dítěte opustí budovu mateřské školy.

 

2.    Při vstupu do vnitřních prostor MŠ je nezbytné použít dezinfekci  (případně jednorázové rukavice).

 

 

3.    Minimalizuje se počet osob v prostorách MŠ. Jedno dítě doprovází pouze jeden zákonný zástupce.

 

4.    Pro všechny dospělé osoby nacházející se před budovou a v budově MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. V budově i v celém areálu MŠ je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.

 

5.    Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do areálu MŠ vstoupit. Ranní filtr (kontrola zdraví dítěte) bude zpřísněn.

 

6.    Pokud se u dítěte vyskytnou sebemenší příznaky respiračních nemocí, bude MŠ individuálně projednávat s rodiči aktuální situaci (popř. bude nutné vyplnit zákonným zástupcem čestné prohlášení o bezinfekčnosti).

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na ředitelku školy.

                                                                                   

                                                                                         Bc. Milada  Kmínková

                                                                                                               ředitelka v.r.

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena