Oznámení pro rodiče - obnova provozu

Oznámení pro rodiče k obnovení provozu v nouzovém režimu

 

1.    Převzetí dětí bude probíhat bezkontaktně před vstupem do  

MŠ v čase obvyklém.

2.    Doprovod dítěte minimalizujte na jednu osobu.

3.    Všechny osoby před MŠ mají povinnost zakrytí úst a nosu rouškou a dodržovat minimálně 2 m rozestupy.

4.     Doprovázející osoba po předání/převzetí dítěte opustí urychleně areál MŠ (urychlí se tím tato akce pro další rodiče).

5.    Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.

6.    Dítě bude do MŠ vstupovat bez roušky (roušku si rodič ponechá).

7.    Ranní filtr bude zpřísněný – dítě s příznaky respiračního onemocnění či teplotou nebude do MŠ přijato. Pokud se příznaky u dítěte projeví během dne, bude izolováno od kolektivu na k těmto účelům určeném místě. Rodič je povinen obratem reagovat na výzvu MŠ k vyzvednutí dítěte.

8.    Zákonný zástupce vyplní a před prvním vstupem do školy odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění včetně – je ke stažení na webových stránkách školy či po předešlém telefonickém ujednání je k dispozici přímo na škole. Dále rodič  předá v igelitovém podepsaném obalu 2 ks roušek – nutné.

9.    Zákonný zástupce si cestu do MŠ naplánuje s větší časovou rezervou – může dojít k prodlení z důvodu postupného předávání jednotlivých dětí.

10.          Je žádoucí, aby se pobyt dítěte v MŠ omezil jen na dobu nezbytně nutnou; odpolední pobyt dítěte především.

11.          Vzhledem k tomu, že budou děti trávit co možná největší část dne venku, je nutné přizpůsobit oblečení a obuv k aktuálním klimatickým podmínkám.

12.          Je nutné dát dítěti náhradní spodní prádlo.                 

13.          Všechny věci je nutné ráno předat v tašce při předání dítěte.

14.          Osobní komunikace bude omezena pouze na stručnou telefonickou nebo email formu (vrátník videotelefon).

 

Děkujeme za pochopení situace.                                            Vedení mateřské školy

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena