Oznámení o snížení školného

Oznámení - úplata za předškolní vzdělávání za měsíce říjen a listopad 2020

 

Na základě přerušení provozu některých našich mateřských škol, z důvodu nařízené karantény pro zaměstnance a děti, došlo v měsíci říjnu a listopadu 2020 k úpravě platby školného na měsíce říjen a listopad 2020

 

Úplata na měsíce říjen a listopad byla u uvedených mateřských škol poměrově krácena takto

 

 

Platba se přepočítává a snižuje, pokud je MŠ uzavřena déle než 5 pracovních dní v měsíci.

Přepočet úplaty se provádí tak, že se výše úplaty vydělí počtem pracovních dní v daném měsíci a vynásobí počtem prac.dní, kdy byla MŠ uzavřena, tato částka je snížením, tzn., že se odečte od běžné výše úplaty dle směrnice MŠ ve školním roce 2020-2021.

Říjen 2020

1)    MŠ Fibicha       uzavřena 12.10.-17.10.2020 (otevřeno 18.10.2020) = 5 pracovních dní

                                                                             Úplata dle směrnice zůstává á 423,-Kč

2)    MŠ Kmocha     uzavřena 16.10.-25.10.2020 (otevřeno 26.10.2020) =6 pracovních dní

                                                                             Úplata činí  302,-Kč/dítě (423-121,-)

                                                                          (423:21=20,14285714 x 6 = 120,8571=121,-)

3)    MŠ Albr.414    uzavřena 19.10-25.10.2020 (otevřeno 26.10.2020) = 5 pracovních dní

                                                                             Úplata dle směrnice zůstává  á 423,-Kč

4)    MŠ Erbena       uzavřena 20.10-29.10.2020 (otevřeno 30.10.2020) = 7 pracovních dní

                                                                             Úplata činí 282,-Kč/dítě (423-141,-)

                                                                          (423:21=20,14285714 x 7 = 140,999=141,-)

Říjen-Listopad 2020

5)    MŠ Kříže           uzavřena 26.10.-2.11.2020 (otevřeno 3.11.2020) = 3 + 2 prac.dny

                                                                            Úplata dle směrnice zůstává  á 423,-Kč

Listopad 2020

6)    MŠ Lidická       uzavřena 10.11.-19.11.2020 (otevřeno 20.11.2020)= 7 pracovních dní

                                                                                  Úplata činí 275,-Kč/dítě (423-148,-)

                                                                               (423:20=21,15 x 7 = 148,05=148,-)

Přeplatky budou vyúčtovány dle směrnice MŠ k v měsíci lednu 2021

 (k datu 31.12.2020) bezhotovostním způsobem.

 

V případě, že provoz mateřských škol naší organizace bude přerušen i v dalších měsících, budete o výši úplaty a dalším postupu informováni prostřednictvím www stránek a dále na oznamovacích místech jednotlivých mateřských škol.

  

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Bc. Milada Kmínková, ředitelka příspěvkové organizace

v.r.

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena