Oznámení pro rodiče k obnovení provozu mateřské školy pro všechny děti s platností od 10. 5. 2021

Oznámení pro rodiče k obnovení provozu mateřské školy pro všechny děti

 

 s platností od 10. 5. 2021

 

 

1.  Převzetí dětí bude probíhat bezkontaktně před vstupem do MŠ v čase obvyklém.

2.     Testování dětí nebude probíhat.

3.     Doprovod dítěte je vhodné minimalizovat na jednu osobu.

4.     Všechny osoby před MŠ musí mít ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (dle platného nařízení) a dodržovat minimálně 2 m rozestupy.

5.     Doprovázející osoba po předání/převzetí dítěte opustí urychleně areál MŠ (urychlí se tím tato akce pro další rodiče).

6.     Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.

7.     Dítě bude do MŠ vstupovat bez roušky.

8.   Ranní filtr bude zpřísněný - dítě s příznaky respiračního onemocnění či teplotou nebude do MŠ přijato. Pokud se příznaky u dítěte projeví během dne, bude izolováno od kolektivu na k těmto účelům určeném místě. Rodič je povinen obratem reagovat na výzvu MŠ k vyzvednutí dítěte.

9.     Zákonný zástupce si cestu do MŠ naplánuje s větší časovou rezervou - může dojít k prodlení z důvodu postupného předávání jednotlivých dětí.

10.   Vzhledem k tomu, že budou děti trávit co možná největší část dne venku, je nutné přizpůsobit oblečení a obuv k aktuálním klimatickým podmínkám.

11.   Je nutné dát dítěti i náhradní spodní prádlo.                 

12.   Všechny věci je nutné ráno předat v tašce při předání dítěte.

13.  Osobní komunikace bude omezena pouze na stručnou telefonickou nebo email formu (vrátník videotelefon).

 

 

Informace k platbě úplaty za předškolní vzdělávání:

Jelikož MŠ nebyla uzavřena více jak 5 dní, bude úplata probíhat v celé stanovené výši.

 

 

Děkujeme za pochopení situace.                                    Vedení mateřské školy

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena