Informační memorandum_testování školy

 

 

 

Na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN je prováděno plošné preventivní testování všech žáků v prezenční výuce. Z tohoto důvodu bude Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace testování zajišťovat a výsledky evidovat.

V rámci evidence budeme zpracovávat pouze osobní údaje žáků nezbytné k naplnění mimořádného opatření. Všechny osobní údaje budou uloženy zabezpečeně a budou zpřístupněny pouze osobám pověřeným plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření. Údaje budou uchovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

Budeme zpracovávat konkrétně jméno a příjmení žáka, třídu, datum testu, výsledek testu a informaci, proč se daný žák nemusí testovat spolu s datem, do kdy tato výjimka platí.

V případě pozitivního konfirmačního PCR testu kteréhokoliv žáka předá škola krajské hygienické stanici seznam všech žáků, kteří přišli s nakaženým do kontaktu v předešlých 2 dnech, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo a datum kontaktu s pozitivním.

Informace o pozitivním testu je sdělována pouze zákonnému zástupci daného žáka, nikoliv ostatním rodičům. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování.

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena