Informace o poskytování ošetřovného

Ošetřovné

Krizové ošetřovné

Podle zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, ze dne 23. 12. 2021 má zaměstnanec nárok na ošetřovné v případech, kdy nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o:

·      dítě mladší 10 let, jako je tomu u klasického ošetřovného,

·      nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění,

·      osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii nebo,

·      nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem), kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání) (dále jen „dítě se speciálními vzdělávacími potřebami“), jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Krizové ošetřovné se vztahuje i na situace, kdy je nařízena individuální karanténa (izolace) z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v rodině.

 

Základní parametry krizového ošetřovného:

·      změny platí od 1. 11. 2021 (zpětně) do 28. 2. 2022;

·      výše ošetřovného činí 80 % denního vyměřovacího základu;

·      pro zaměstnance v pracovním poměru je stanovena denní minimální výše 400 Kč při plném úvazku;

·      podpůrčí doba (doba výplaty) se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy anebo jejích části;

·      v průběhu péče se mohou pečující osob střídat i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu;

·      nárok na ošetřovné mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud jsou účastni nemocenského pojištění;

·      společná domácnost není vyžadována v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé (např. prarodiče) a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance,

·      potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje.

Informace k postupu při výplatě doplatku ošetřovného, včetně formuláře jsou k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení zde.

 

Výpočet krizového ošetřovného

Jednoduchou "kalkulačku" pro výpočet ošetřovného pro příslušné období roku 2021 si můžete stáhnout ZDE a pro měsíce v roce 2022 ZDE. V tabulce je nutné doplnit konkrétní počet kalendářních dnů péče nebo ošetřování a vyměřovací základ.

Krizové ošetřovné - archiv

Poslední aktualizace: 23. 12. 2021

MPSV

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena