Aktuálně rady pro rodiče dětí s podpůrným opatřením

 Vážení rodiče,

všechny Vás moc zdravíme.

V nelehké situaci, kterou nyní prožíváme a v době sociální izolace, bychom Vám rádi nabídli možnosti, jak se zařídit či navázat kontakt k další spolupráci. Možná prožíváte obavy, že se něco nestihne, že jste měli domluvenou konzultaci, vyšetření, jinou péči a teď nevíte, co s tím, jak toto řešit.

Protože se zřejmě delší dobu nebudete moci ve speciálních centrech ani ve školách setkávat se speciálními pedagogy a dalšími odborníky, sdělujeme tímto, že je možné i nadále využívat původní čísla telefonů a emaily (případně využijte sms či prozvonění – kdy Vám bude zavoláno zpět) a konzultovat potřebné.

 

Neváhejte zavolat v případě pochybností či bezradnosti se vzniklou situací.

                                                                   

Např.

Končící platnost Doporučení na MŠ, ZŠ: pokud se jedná o žáky již v péči případně i s asistentem pedagoga (SPC Most, SPC Chomutov, SPC Žatec apod.) vystaví se Vám prodloužené Doporučení, tj. nové Doporučení = na základě dřívějšího vyšetření a vyplněného Školního hodnocení, vyhodnocení PO školou.

 

Změny v chování či zhoršení stavu dítěte již v péči SPC či nové poznání takovéto skutečnosti. Kontaktujte školku, kam dítě dochází, či Speciální pedagogické centrum, či Pedagogickou psychologickou poradnu nebo svého pediatra, pokud školku nenavštěvuje.

 

 

Navštěvujete klinického logopeda? Toto období neumožňuje přímou konzultaci s logopedem. Buď volejte přímo Vašeho logopeda a telefonicky získejte individuální instrukce např. i o alternativních způsobech vyšetření a dalších postupech on-line. Umožní se tím pokračování dalšího rozvoje Vašeho dítěte i v těchto dnech.

 

Opatrujte se a těšíme se na brzké setkání ve školách.

 

 

 

Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

Č.t. 604 218 117

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena