Úvodní slovo ředitelky
Bc. Milada KmínkováSložitý, konfliktní svět, svět lidský i hluboce nelidský, svět utvářený člověkem a člověku se odcizující, plný naděje i náhlých změn, kterým se člověk postupně přizpůsobuje, to je dnešní svět, v němž člověk žije. Celá tato složitá skutečnost se odráží v psychice lidí, působí na jejich vývoj.
Dítě řeší požadavky reálného světa svým způsobem, který odpovídá jeho individuálním možnostem. Podmínkou úspěšnosti je zajištění příjemného duševního stavu, který je nezbytný pro vývoj jeho sebevědomí a sebehodnocení.
To, jak se dítě cítí a co prožívá, je základem nejen citových, ale i poznávacích potřeb. Jen na dobrém citovém základě se může rozvíjet jeho lidskost, kterou jako tvůrce člověka předá další generaci.
Emoce a city patří do oblasti prožívání vztahu jedince ke skutečnosti.
Jeden z podstatných rysů citových prožitků je subjektivnost.
Z jednoduchých citových prožitků se vyvíjejí trvalé citové vazby k lidem, k určitým činnostem, k hodnotám, ke světu.

Jako pedagogové dětí předškolního věku máme tu čest být u toho okamžiku, kdy si dítě začíná poprvé osvojovat sociální role. Kvalitní socializace dítěte je v předškolním věku jedinečný poznatek, stává se základem pro plnohodnotný rozvoj osobnosti člověka. Nedá se nahradit ve věku pozdějším.

Z těchto poznatků vzešla filozofie naší mateřské školy:
Vzdělání je výsledkem lásky, trpělivosti a moudrosti,
trpělivost a moudrost pomáhají lásce vládnout.    

Děkujeme rodičům, politikům, úředníkům, sponzorům, a zkrátka všem lidičkám, kteří nám tuto vizi pomohou podpořit.  
Bc. Milada Kmínková
Ředitelka školy

© 2011 MŠ Most všechna práva vyhrazena